70 стрипер хедера Shelbourne, от които 8 в Румъния, а останалите в България, ще прибират реколтата тази година.

Все повече фермери се доверяват на Агримат. Поредните два стрипер хедера Shelbourne пристигнаха в стопанство в гр. Угърчин. Доставките продължават. Общо 22 хедера ще се включат в Жътва 2023. 70 стрипер хедера Shelbourne, от които 8 в Румъния, а останалите в България, ще прибират реколтата тази година. •             Работни ширини от 4.8 м, 6 м,

70 стрипер хедера Shelbourne, от които 8 в Румъния, а останалите в България, ще прибират реколтата тази година. Read More »