Мярка 4.1 на ПРСР за модернизация и механизация

Агримат БЪЛГАРИЯ представлява иновативни, висококачествени и високотехнологични брандове в България, чието оборудване има за цел да оптимизира процесите в стопанствата, намалявайки производствените разходи и зависимостта от външни фактори като работна ръка, суровини и голямо количество скъпа техника.Кандидатствайте сега по мярка 4.1 на ПРСР за модернизация и механизация , с най-добрата техника за прилагане на No-Till …

Мярка 4.1 на ПРСР за модернизация и механизация Read More »