Защо No-Till?

Защо NO-TILL?

Какви са резултатите?

Икономическият ефект и ефекта върху околната среда са безспорни и все повече проучвания доказват това. Ето само някои от заключенията на експертите и фермерите, прилагащи дългосрочно този вид земеделска практика:

fuel
Сериозна редукция в използването на горива

Елиминирането на тежките обработки води до значително спестяване на горива и смазочни материали. Освен това много от специализираното No-Till оборудване е високопроизводително и спестява ходове на машината в декар, а от там и ускорява агротехническите мероприятия като сеитба и жътва.

clock (1)
Спестява се време

Редуцирането на обработките и ходовете в декар, освен до спестени ресурси, водят и до спестяване на време.

farming
Подобрява се влагозапасяването и структурата на почвата:

Площите, върху които се прилага консервационно земеделие са много по-добре влагозапасени от тези, върху които се практикува конвенционално. Това се дължи на спецификите на технологията, покривните култури, специфичните сеитба и жътва. Това е особено ценно в районите, предразположени към засушаване. Липсата на почвообработка също така намалява ерозията на почвата, повишава почвената биологична активност и увеличава почвената органична материя. Тези ползи могат да доведат до допълнителни икономически печалби за фермерите във времето.

planet-earth
Осигурява се цялостна грижа за околната среда и устойчивост на резултатите

Гореспоменатите фактори, като намаляване на разхода на гориво и почвената ерозия, са само част от елементите, влияещи благоприятно на околната среда. С елиминирането на почвената обработка се възпрепятства освобождаването на СО2 (въглероден двуокис) в атмосферата, което е сериозен казус при конвенционалното земеделие. Съхраняването на биологичната активност и плодородието на почвата от своя страна е единственият начин, който може да гарантира устойчивост на резултатите за дълъг период от време.

coins
Печалба

Простата сметка „приходи-разходи“ при разумното и информирано практикуване на консервационното земеделие, винаги излиза в плюс за земеделските стопани. По-малкото обработки в никакъв случай не означават по-ниски добиви, дори напротив. Когато оставим земята да „работи“ за нас, тя го прави по възможно най-добрия начин и резултатите са налице.

Какви са резултатите?

 Съхраняване на пари, време и почва!