Защо No-Till?

Защо NO-TILL?

Що е то?

Това са само част от преимуществата на No-Till, за които вероятно вече сте чували.

 

No-Till фермерите отглеждат култури с минимална намеса в своите полета и нищожно въздействие върху организмите, които ги обитават. Това води до по-здрави почви, като същевременно разходите за труд и ГСМ са сериозно редуцирани.

Що е то?

Всяка година земеделските производители взимат важни решения за своите стопанства.

Тези решения са важни не само за техния джоб, но и за околната среда – почвата, водите и въздуха. За щастие все повече фермери осъзнават важността и последствията от взетите решения и все повече от тях залагат на устойчивостта, гарантирана от природата, при това без да правят компромиси с резултатите, които постигат.

И така, ако вече сте „узрели” до там да „паркирате” своя плуг завинаги, следните 5 стъпки обясняват накратко No-Till технологията:
02
1. Разстелете по полето растителните остатъци след есенната жътва!

Да, оранта не е единственият начин да подготвите полето за сеитба следващата пролет. Равномерното разпределение на растителните остатъци, останали след жътвата по полето, ще ви помогне да се справите с почвената ерозия и да осигурите равномерно разграждане на органичната материя и снабдяване с хранителни вещества. В допълнение това ще бъде ценна защитна покривка на вашите полета през зимните месеци.

05
2. Не забравяйте покривните култури!

Традиционно фермерите орат, за да направят почвата по-рохка. Ефектът обаче е точно обратният – от прекомерните обработки почвите влошават своята структура и се уплътняват, което води до още обработки и един порочен кръг от неефективни действия и излишни разходи. Засейте студоустойчиви покривни култури, които ще намалят уплътняването, ще изградят органична материя и ще задържат почвите на мястото си. Изберете ги добре, вземайки предвид спецификите на културите, които планирате да засеете впоследствие.

06
3. Изберете внимателно своята техника!

Доверете се на надежднo специализиранo No-Till оборудване. Консултирайте се със специалисти, които ще ви посъветват спрямо технологията на отглеждане, която е най-подходяща за прилагане във вашето стопанство.

09
4. Гледайте на въвеждането на No-Till като на маратон, а не на спринт!

Изграждането на здрава, устойчива почва изисква време. Някои земеделски производители отчитат увеличение на добива още след първата си година на No-Till, но това не трябва да е основната ви цел. Може лесно да изчислите някои икономически ползи от преминаването към No-Till: икономия на гориво, икономия на време, евентуално намаляване на количеството влагани торове и препарати. Следете тези разходи заедно с промените добива и така ще придобиете реална представа за ползите на No-Till за вашата дейност. Правете редовни (поне веднъж на четири години) почвени анализи на своите полета и не забравяйте, че здравите почви са пълни с живи организми.

01
5. Доверете се на специалистите!

Въпреки, че No-Till технологиите все още не са много разпространени в България, е налице достатъчно опит и експертиза. АГРИМАТ БГ е един от пионерите в No-Till технологиите у нас и предлага както консултации за постигане на оптимални резултати, така и точното оборудване за целта. Нашите експерти ще ви помогнат да пожънете успехи с минимални разходи и с мисъл за околната среда.

Какви са резултатите?

 Съхраняване на пари, време и почва!