70 стрипер хедера Shelbourne, от които 8 в Румъния, а останалите в България, ще прибират реколтата тази година.

Все повече фермери се доверяват на Агримат. Поредните два стрипер хедера Shelbourne пристигнаха в стопанство в гр. Угърчин. Доставките продължават. Общо 22 хедера ще се включат в Жътва 2023.

70 стрипер хедера Shelbourne, от които 8 в Румъния, а останалите в България, ще прибират реколтата тази година.

•             Работни ширини от 4.8 м, 6 м, 7.2 м, 8.4 м, 9.6 м, 10.8 м, 12.6 м

•             Приспособен за работа с всички марки комбайни, вкл. руско производство

•             Увеличава производителността на комбайна 2,5 пъти

•             Влажната слама рано сутрин и късно вечер не оказва влияние на качеството на жътвата – единственото, което ви интересува е влажността на зърното – това ви дава допълнително от 2 до 3 часа жътва на ден

•             Оставя високо, ненадробено стърнище – важно изискване за успешен No-Till и покриващо новите правила за опазване на почвите в новия програмен период на Общата селскостопанска политика.

Закупете стрипер хедер Shelbourne с 50% субсидия по Националния план за възстановяване и устойчивост!

Жътва с Shelbourne днес, по-високи добиви утре!

Споделете публикацията