ЧЕРВЕИТЕ ОРАТ В No-Till ПОЛЕТО.

След като чухте лекцията на Одет Менард по време на No-Till семинара и вие вече знаете как по-пълноценно да тълкувате информацията, която вашите полета ви подават.

Днес се разходихме по нашите No-Till полета, за да прочетем какво е написано там. Вижте, и при нас ги има тези малки къщички, направени от червеите, за каквито говореше Одет! Чак ни се поиска и ние да вземем като нея една камера и да заснемем поведението на червеите!

https://www.youtube.com/watch?v=5a7ntcLoN-s

На тези наши полета е правена последна обработка със стърнищен култиватор през август 2012 и след това – само No-Till.

Започнахме нашите практики по опазване на почвата чрез създаване на почвена покривка – това е „шлем“, който пази от прегряване и защитава почвата от ерозия – казва Одет Менард. – След първите 4 – 5 години забелязахме, че по полетата се появяват малки „къщички“ – като че някой ги строеше, а като разместехме натрупаните растителни остатъци под тях в пръста откривахме дупка на земен червей.

Това силно ни заинтригува – стана ни интересно какво се случва на полето. Реално ние оставяхме растителните остатъци на почвената повърхност, за да я защитим, но това рефлектираше на целия почвен профил. И оттам започнахме да изучаваме земните червеи – проучвахме как живеят, как се хранят, как се размножават и как присъствието им влияе на състоянието на почвата и продължихме да правим това много години. За нас е важно също да знаем как земеделецът със своята техника и използвани химикали влияе на популацията им, споделя Одет Менард.

Ето и тук се е трудил един червей – почти незабележимо на пръв поглед.
Когато отместим растителните остатъци откриваме неговия дом.
Повечето растения създават симобиоза със специфични почвени гъби, наречени микоризни. МИКОРИЗА-та помага на растението – гостоприемник по-ефективно да извлича вода и хранителни вещества от почвата, което води до по-добро функциониране на неговата коренова система.

Споделете публикацията