ТЕСТ за ИНФИЛТРАЦИЯ

Целта на теста е да покаже как начинът, по който обработваме почвата, влияе на способността й да инфилтрира (процежда, просмуква) дъждовна вода.

ИНФИЛТРАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА – не е важно какво е количеството на падналите валежи, а каква част от тях успяваме да задържим в почвата.

За нашия опит сме избрали 3 сектора с различно почвено уплътняване: 1/ поле, обработвано традиционно, 2/ съседно поле с последна обработка през есента на 2013, последваща No-Till технология и 3/ необезпокоявана почва.

В метален пръстен изливаме 500 мл вода и засичаме времето, за което тя попива в почвата.

Поле, обработвано традиционно – след 5-тата минута изключихме хронометъра. Водата така и не промени нивото си видимо. 
На тази снимка се виждат порите в почвата, които осъществяват процеса на инфилтрация – те са ясни и отчетливи въпреки, че ден преди нашия експеримент в полето е валяло. 
Място с необезпокоявана почва – в основата на един електрически стълб – бихме допуснали, че тук почвата е била обезпокоена единствено при монтиране на стълба преди много години. 500 мл вода попиха за 17 сек.
Структура на почвата от същия участък.

 

Споделете публикацията