Стрипер хедери Shelbourne – ръка за ръка с технологията No-Till

През средата на 80-те стрипер хедерите еволюираха от ротационния берящ хедер, приспособен към Shelbourne комбайните за грах.
Първият стрипер хедер Shelbourne CVS, тестван във Великобритания през 1985.
Жътва на полегнали и ударени от градушка селскостопански култури.
Задвижващ механизъм за моделите CVS, RSD & XCV.
Стрипер хедери Shelbourne RSD с ширина от 4.2 м до 9.6 м за жътва на ориз и тревисти култури.
Стрипер хедери Shelbourne XCV с ширина от 9.6 м до 12.6 м за жътва на зърнени култури.
Стрипер хедери Shelbourne CVS с ширина от 4.8 м до 9.6 м за жътва на зърнени култури.
Именно тази стърчаща слама осигуряват изключително благоприятна посевна среда. Сеитбата е улеснена и още по-качествена. Контактът семена / почва е значително по-добър, което благоприятства бързото поникване.
1. Поле, ожънато със стрипер хедер Shelbourne CVS – стърнището от стърчаща слама задържа повече влага. Растителният остатък е равномерно разпределен.
2. Поле, ниско ожънато от традиционен хедер – почвата е оголена, ще последват по-големи изпарения, налице е неравномерно разпределен растителен остатък.
При No-till технологията сеем директно в стърнището, без допълнителна обработка на полето.

Споделете публикацията