СИМУЛАТОР на ДЪЖД – подготовка и демонстрация

Пътят към No-Till технологията в експерименталното стопанство на Агримат БГ започна през лятото на 2012 година.

За целите на демонстрацията с дъждовен симулатор (на снимките по-долу) набавяме почва от 5 полета, при които е приложен различен подход на обработване. По време на демонстрацията се следи какво количество “дъждовна” вода:

   1/ се просмуква от почвата (инфилтрира) и

   2/ се оттича по наклона или образува локви. 

Снимка на поле, където се прилага No-Till технология от есента на 2013, растителен остатък от царевица. . 
Нашият гост – лектор Рик Бийбър взима почвени проби, с които да направи демострацията с дъждовен симулатор. 
Характеристики на полето – песъклива почва, последни обработки през есентта на 2013, No-Till технология от есентта на 2013, растителен остатък от царевица. Почвената проба се поставя в тава, след което се изсушава. По време на дъждовната симулация се следи какво количество вода 1/ се просмуква от почвата (инфилтрира) и 2/ се оттича по наклона или образува локви. 
Почвената проба се поставя в тава, след което се изсушава. По време на дъждовната симулация се следи какво количество вода 1/ се просмуква от почвата (инфилтрира) и 2/ се оттича по наклона или образува локви.
Рик Бибър взима почвена мостра от полето на наш съсед, традиционно изорано през есента на 2015. 
Рик Бийбър взима почвена мостра само на 15 м встрани от изораното поле – налице е същият почвен тип, но тази почва е необезпокоявана.
Това е “най-старото” ни поле, където започнахме да прилагаме No-Till технология през лятото на 2012, тук е засявана и покривна култура.
Рик Бийбър прецизно оформя почвения отрязък по размерите на тавата на дъждовния симулатор. 
Отличен почвен отрязък – запазили сме целостта и структурата на почвата в него. 
Нашите почвени проби са готови. 
По време на демонстрацията – симулатор на дъжд /Rainfall simulator/.

Споделете публикацията