ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ No-Till ЗА НАШЕТО СТОПАНСТВО?

Един интересен филм, който показва как човекът със своята дейност, влияе на плодородието на почвите. Един интересен филм, който показва как човекът със своята дейност влияе на плодородието на почвите.
ПОЧВА – рядко се замисляме какво почвата означава за нас – отсъствието на въздух ще забележим веднага, на вода – също, а почвата под краката ни възприемаме като даденост завинаги.
А ДАЛИ ТОВА Е ТАКА!?

Споделете публикацията